martes, 27 de octubre de 2009

Twitter

Twitter és un servei de xarxes socials i microblogging que permet als seus usuaris enviar missatges de text només, amb una longitud màxima de 140 caràcters mitjançant SMS, missatgeria instantània o bé directament des del lloc web de Twitter o aplicacions ad hoc com TweetDeck, Twitterrific o Twitux i GTwitter (a GNU/Linux).

El fenòmen al que ha donat lloc Twitter, i que es coneix com 'microblogging', suposa un avanç en la innovació d'Internet com a espai de comunicació entre usuaris.

He pogut veure com en esta xarxa hi han molts usuaris de tot el món i facilita la comunicació entre persones de diferents llocs.

No hay comentarios:

Publicar un comentario