martes, 20 de octubre de 2009

Escola 2.0

El que jo entenc per una escola 2.0 és que l'escola es modernitza aplicant nous mètodes tecnològics i novedosos que fan que l'educació evolucione més del que ja estava.

Ara els xiquets de 5º i 6º podran accedir a un ordinador portatil per a cadascun, donant-los una ferramenta molt útil per al seu ensenyament, sempre i quan s'utilitze amb aquest objectiu.

Pense que una escola amb noves tecnologies pot fer moltes més coses. Millora els seus recursos d'informació, d'ensenyament, i dona la oportunitat de fer un aprenentatge actual al temps en que vivim.

Una escola 2.0 seria molt més moderna que la que tenim actualment, canviarien moltes coses alhora d'ensenyar. Els llibres serien electronics, es podria buscar informació a internet, es podria mostrar imatges d'allò que estem aprenent, es podrien fer moltes coses que els xiquets encara no saben del tot. I açò implicaria que els mestres haurien de aprendrer i de renovar-se com a mesrtres, moltes coses sobre la tecnologia i els seus usos. Seria bó per a tots aprendrer a utilitzar les noves tecnologies que tenim actualment.

Pel que fa a la web 2.0 és una web que ens permet donar i rebre informació, es a dir, comunicar-se amb els demés d'una manera ràpida

No hay comentarios:

Publicar un comentario